Loopbaan coaching

Herkent u dit?

Ieder bedrijf heeft ze wel. Ontevreden medewerkers. Zij zien te weinig toekomstperspectief. Ze zijn te vaak met de verkeerde dingen bezig en ervaren die ruis als hinderlijk. 

Er veranderen vaak zaken in de privésfeer, waardoor er een nieuwe werk-privé situatie ontstaat. Ineens beseffen ze dat ze het werk dat ze doen toch niet meer zo leuk vinden, de functie ontgroeit zijn, of ze willen minder werken maar dit is niet mogelijk in de huidige functie. 

Hoe langer deze situatie voortduurt, hoe minder gemotiveerd de medewerker zal worden. 

Haal het beste uit uw medewerkers!

Met loopbaanbegeleiding zet u de medewerker weer in zijn kracht. Het biedt de mogelijkheid om weer richting te geven aan zijn carrière. Nu tijdig wat kosten maken, is toch veel beter dan straks omzet en/of winst of de juiste medewerkers op essentiële plekken in de organisatie, te missen? 

Het doel van loopbaanbegeleiding is om de werknemer te ondersteunen richting te geven aan zijn eigen loopbaan. Begeleiding vindt plaats op basis van individuele gesprekken. 

Hoe krijgt u medewerkers weer optimaal inzetbaar?

Het is belangrijk om regelmatig inzicht te krijgen in de inzetbaarheid van de medewerkers.

Vragen die hierbij centraal kunnen staan zijn:

  • Zit iedereen nog op de juiste plek? 
  • Is er nog bijscholing of ontwikkeling nodig? 
  • Zou iemand door kunnen/moeten stromen? 
  • Wie lijkt een te hoge werkdruk te ervaren? 
  • Past de belastbaarheid van de functie nog bij de medewerker? 
  • Hoe zit het met de bevlogenheid van mijn medewerkers? 
image

Loopbaanbegeleiding zorgt voor meer mobiliteit in je onderneming

Door middel van loopbaanbegeleiding wordt de medewerker weer in zijn kracht gezet en zal een hogere toegevoegde waarde bieden. 

Werkwijze

Tijdens een loopbaanbegeleidingstraject doorlopen we verschillende stappen. Om het traject goed te laten verlopen, ga ik als volgt te werk:

Coaching-traject

Er zal een intakegesprek plaatsvinden met de medewerker, ik inventariseer de situatie en stem af op welke manier de begeleiding ingezet kan worden. De werkgever ontvangt van mij een terugkoppeling in de vorm van een rapportage en een trajectvoorstel. 

Er zullen diverse instrumenten ingezet worden tijdens het traject, zoals een persoonlijkheidstest, werkwaardentest, beroepskeuzetest en er zullen praktische opdrachten uitgevoerd worden. 

Tussentijds wordt u als werkgever regelmatig op de hoogte gehouden van de stand van zaken. De gesprekken kunnen plaatsvinden bij mij op kantoor of bij u op locatie. 

Komt de medewerker, al dan niet in onderling overleg met u, tot de conclusie dat hij een nieuwe weg in wil slaan, dan kan ik daar ook begeleiding in bieden. 

 

Duur traject 

Loopbaanbegeleiding is altijd maatwerk. Hierdoor zijn de doorlooptijden ook per situatie verschillend. De duur kan variëren tussen de drie en zes maanden. 

Resultaten 

De competenties, talenten en drijfveren van de medewerker worden in kaart worden gebracht. 

Door competentieontwikkeling krijgt u meer gemotiveerde en beter functionerende medewerkers.

Tarieven

Voor loopbaanbegeleiding hanteer ik een uurtarief van € 75,00 excl. BTW. Gemiddeld duurt een traject 3 tot 6 maanden. In onderling overleg kan een pakketprijs bepaald worden